© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Ny hjertestarter på Odderøya

Ny hjertestarter er nå på plass på Vaktmannsboligen Søndre Batteri

Styret i Odderøyas Venner bestemte seg for at det trengtes en ny hjertestarter på Odderøya.
Det finnes allerede noen hjertestartere utplassert på Odderøya.
Forskjellen er at vi også har bestemt oss for at denne skal være tilgjengelig alle dager hele døgnet.  Vi gjør dette fordi vi finner det riktig å sørge for at vår hjertestarter ikke bare skal være tilgjengelig når Kaféen er åpen,  5 timer hver søndag.
Det er mange mennesker som ferdes på Odderøya til alle tider på alle dager.
En hjertestarter som eventuelt skulle hatt en så begrenset tilgjengelighet var ikke i vår interesse.
Så får vi håpe at denne får stå i fred log ikke bli utsatt for hærverk av noen art.  Ifølge Røde Kors som vi kjøpte denne fra så har de aldri opplevd tyveri eller hærverk på noen av de som de har utplassert.
Nå er den der skulle det bli behov for denne, vi får likevel håpe at et slikt behov aldri oppstår.
[Tilbake]