© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

ÅRSMØTE 2021

Årsmøte i Odderøyas Venner skulle  i henhold til våre vedtekter vært avholdt innen utgangen av mars måned.
Det er vel klart for de fleste at denne fristen ikke er mulig å holde. Smittesituasjonen  tilsier at vi ikke gjennomfører årsmøtet nå. 
Årsmøtet vi bli holdt på et senere tidspunkt, når forholdene ligger til rette for det.
Innkalling til årsmøte vil bli bekjentgjort gjennom annonse i Fædrelandsvennen.
Dokumentene til årsmøtet er imidlertid ferdig og legges nå ut her.

[Tilbake]