© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Peisestueområdet på Odderøya Kan bli rasert!

Carl & Jon A

Et området på Odderøya som fortjener å bli tatt frem i lyset.

En gang var dette et sentralt utfluktsområde for vår bys befolkning.  Peisestua er borte men kvalitetene er fortsatt intakte

Peisestueområdet på Odderøya kan bli rasert!

Hva er historien for dette området?

For mere enn 100 år siden åpnet Kristiansand og Oplands Turistforening Peisestua på Odderøya.  Den dagen var det samlet ca 3000 mennesker på denne plassen, som ligger lunt til med utsikt over Vesterhavna og med kveldsolen skinnende inn på plassen.  I en årrekke var dette et samlingssted for Kristiansands beboere. Fra denne plassen gikk det promenadesti ut til Odderøya Fyr langs vestsiden av Odderøya med god utsikt over havna hel veien.

Senere kom Shell-anlegget som brøt stien og enda senere fikk vi renseanlegget som ytterligere reduserte og ødela denne stien.  Dette kan vi ikke lenger gjøre noe med.  Gjort er gjort.

 

Hva skjer nå?

Odderøyas Venner har i løpet av de to siste årene lagt ned et betydelig arbeide i å bringe peisestueområdet tilbake til hva det engang var. I tillegg til dette har vi satt ut benker i området.  Vi har fått frem terrasser og også renovert deler av stien slik at man nå kan gå videre fra denne plassen og opp til Vestre Batteri.  Det er vårt innstendige ønske at ikke hele vestsiden av Odderøya skal ødelegges med ytterligere utvikling som reduserer verdien av denne delen av Odderøya.

Det er nå godkjente planer for en betydelig utbygging på Silokaia med blant annet fire høyblokker i forkant av Peisestueområdet.  Disse blokkene vil bli i overkant av 40 meter høie. Når man ser dette i sammenheng med at Odderøyas høieste punkt er 95 meter får vi en forståelse av hvor dominerende disse byggene blir her nede. I tillegg til dette har man vedtatt en ny veiløsning som også vil rasere Orlogsstua, et av Odderøyas eldste bygg med en lang og interessant historie.

 

Vi er klar over at dette er utbygginger som ikke skjer inne på Odderøya men på Silokaia, men vi er av den bestemte mening at utbyggingen er med på å ødelegge verdifulle områder på Odderøya.  Vi mener at man ikke har tatt tilbørlige hensyn til Odderøyas verdi som friluftsområde.  Kristiansand Kommune og Havnevesenet har efter vår mening ikke tatt hensyn til verdien av Peisestueområdet i planleggingen av utbyggingen.  Et lyst og trivelig område blir bygd inne og fratatt utsyn og lys.  Man ender opp med en bakgård.

 

Hva har Odderøyas Venner gjort og hva vil vi?

Odderøyas Venner har engasjert seg i forhold til planleggerne for å få endret deler av utbyggingen slik at vi fortsatt kan få beholde Peisestueområdet til beste for byen og byens befolkning.  Så langt har vi ikke lykkes i vårt arbeide.  Vi finner det derfor nødvendig både og informere om hva som foregår og ikke minst håpe på at vi kan reise en debatt om dette er noe som byens innbyggere virkelig ønsker.  Det har vært gjort forsøk tidligere på å bebygge dette området. Også den gangen engasjerte Odderøyas Venner seg mot utbyggingen.  Den gangen lykkes vi sammen med en sterk opinion å stoppe den utbyggingen.

 

Vi håper at vi også denne gangen, ved hjelp av engasjerte kristiansandere, kan oppnå det samme!

Vi er ikke det minste i tvil om at en svært stor andel av byen befolkning setter pris på Odderøya og de muligheter som Odderøya har som friluftsområdet.  Vi arbeider hele tiden aktivt med å utvikle øya videre og ikke minst å sørge for at stadig nye områder med lang historie kan gjøres tilgjengelig for brukeren av Odderøya.

For oss er det vesentlig at nye områder blir gjort tilgjengelige for stadig flere som benytter Odderøya.  Det er også vår mening at man ved å vise en stor grad av pietet i forhold til størrelsen på de høyblokkene også vil gi verdi til den øvrige utbyggingen av Silokaia.

 

Odderøyas Venner ønsker ikke at Peisestueområdet skal bli seende ut som dette!

 

 Hva nå?

Vi ønsker din støtte i arbeidet med å få endret vedtakene om bygging av høiblokker på ytre del av Silokaia beliggende mellom Sementstøperiet(?) og Shellanlegget.

Vi ønsker at høiblokkene skal endres til lavblokker som ivaretar områdets egenart og sørger for både lys til og utsyn fra Peisestueområdet.

I første rekke bør vi sørge for at Odderøya igjen kommer på dasorden.  Still spørsmål til dine politikere om hva de ønsker å gjøre med denne saken og er du enig med oss om at Odderøya ikke bør utsettes for denne form for utbygging sørg for å gjøre de opprmerksom på dette

Slik så Peisestua ut

[Tilbake]