© 2010 Odderøyas Venner Org.nr: 993 971 219

 Powered by Makeweb 

Krutthuset på Søndre Batteri

Krutthuset på Søndre Batteri er ferdig restaurert.

Odderøyas Venner vil benytte dette lokalet til å fortelle mere om Odderøyas historie,

De første plansjene er allerede på plass

[Les mer]

Mer om kanoner i Odderøya

[Les mer]

Hva skjer på Odderøya?

Hver tirsdag det meste av året møtes 8 mann for å arbeide på Odderøya.  Vårt hovedmål med dette arbeidet er å gjøre øya mere tilgjengelig for alle som uken gjennom benytter denne perlen midt i byen.
[Les mer]

Karantenemuren på Odderøya - restaureringen er endelig fulllført

Et nært samarbeide mellom Odderøyas Venner, Norsk Kulturminnefond og Kristiansand Kommune er nå brakt til ende.

Karantenemuren er ferdig restaurert

[Les mer]

Karantenemuren på Odderøya - et sentralt kulturminne for Odderøya og for Kristiansand

Efter at Karantenemuren i en årrekke hadde vært utsatt for ødeleggelser av mange tok Odderøyas Venner i 2006 initiativet til å sette i gang restaureringsarbeider på muren.

Vi kan trygt si at i dag, 5 år senere, så er arbeidet fullført på en utmerket måte.  Dette kulturminne er nå brakt tilbake til gammel verdighet.

[Les mer]

Peisstueområdet - eller teknisk betegnet som området 6.

Dette er et område med lange tradisjoner i byen og for byens befolkning.  Selv mens det enda var miltær aktivitet på Odderøya så hadde byens borgere adgang til dette stedet og visste å benytte seg av dette
[Les mer]

AMMUNISJONSLABORATORIET OG KRUTTHUSENE PÅ ODDERØYA

Kortfattet historie om Odderøyas nordvestside hvor Festningens og Marinens kanonkuler og krutt ble lagret og vedlikeholdt fra midt på 1800.tallet

[Les mer]

Litt HISTORIKK om ODDERØYA

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.
[Les mer]

Kanoner på Odderøya

Helt fra 1667 har det vært festningsverker på øya. I årene som fulgte varierte virksomheten mellom utbygging og forfall alt etter økonomi og den rådende politiske situasjon i Norden og Europa for øvrig.
[Les mer]